menu dblex
hiva
verb
slänga
hissa upp
kasta
vräka
slunga
svinga
häva
hyva
langa
hysta
lyfta
vinda upp
lämpa
hala
lätta
fira
ta in

Alla synonymer går att klicka på.