menu dblex
hidös
adjektiv
hisklig
avskyvärd
ohygglig
vedervärdig
förskräcklig
gräslig
fasaväckande
vämjelig

Alla synonymer går att klicka på.