menu dblex
herresäte
substantiv
herrgård
egendom
gård
gods
adelsgods
herrgårdsbyggnad
lantgods
slott

Alla synonymer går att klicka på.