menu dblex
hermetisera
verb
lägga in
inlägga
konservera

Alla synonymer går att klicka på.