menu dblex
hereditär
adjektiv
ärftlig
medfödd
nedärvd
konstitutionell

Alla synonymer går att klicka på.