menu dblex
heraldik
substantiv
läran om vapen och sköldvapenkonst
vapenkunskap

Alla synonymer går att klicka på.