menu dblex
hemföra
verb
hembära
förvärva
vinna
gifta sig med

Alla synonymer går att klicka på.