menu dblex
helheten
substantiv
det hela
Se även
helhet

Alla synonymer går att klicka på.