menu dblex
helga
verb
göra helig
ge helgd
heliggöra
pånyttföda
rena
ägna
offra
skänka
hänge
viga
inviga
välsigna
I uttryck
helga medlen
helga åt

Alla synonymer går att klicka på.