menu dblex
helbrägda
adjektiv
frisk
botad
oskadd
hel
välbehållen
helskinnad
hel och hållen
helad

Alla synonymer går att klicka på.