menu dblex
hel och hållen
adjektiv
oskadd
helbrägda

Alla synonymer går att klicka på.