menu dblex
hejda sig inför
verb
tveka

Alla synonymer går att klicka på.