menu dblex
heat
substantiv
lopp
omgång
löpning
försök

Alla synonymer går att klicka på.