menu dblex
hasardera
verb
sätta på spel
våga
äventyra
riskera
spela
chansa

Alla synonymer går att klicka på.