menu dblex
handskas med
verb
hantera
behandla
handha
begagna
förfara
sköta
umgås med
ha att göra med
handhava
laborera med

Alla synonymer går att klicka på.