menu dblex
hamstra
verb
lägga på lager
magasinera
samla
lagra
hopa
lägga på hög
spara
tesaurera
dra till stacken
uppköpa

Alla synonymer går att klicka på.