menu dblex
halva
substantiv
hälft
halvpanna
I uttryck
gå halva vägen var
halva antalet
halva vägen
möta på halva vägen
mötas på halva vägen

Alla synonymer går att klicka på.