menu dblex
hals över huvud
adjektiv
brådstörtad
huvudstupa

Alla synonymer går att klicka på.