menu dblex
halkyonisk
adjektiv
lugn
seren
blickstilla
vindstilla

Alla synonymer går att klicka på.