menu dblex
halka över
verb
glida över
bagatellisera
förbigå
halka förbi

Alla synonymer går att klicka på.