menu dblex
hala upp
verb
uppfordra
lyfta
hissa
dra upp
fiska upp
plocka fram
ta fram
palma
uppvisa

Alla synonymer går att klicka på.