menu dblex
hala skotet
verb
skota

Alla synonymer går att klicka på.