menu dblex
haja
verb
förstå
begripa
fatta
inse
I uttryck
haja till
komma att haja till

Alla synonymer går att klicka på.