menu dblex
habitat
substantiv
fyndort
växtställe
förekomstställe
hemvist
naturligt hemvist

Alla synonymer går att klicka på.