menu dblex
habilitet
substantiv
savoir faire
skicklighet

Alla synonymer går att klicka på.