menu dblex
ha utsikt över
verb
dominera

Alla synonymer går att klicka på.