menu dblex
ha uppsikt över
verb
övervaka
se efter
vakta
kontrollera
passa
hålla uppsikt över

Alla synonymer går att klicka på.