menu dblex
ha tillsyn över
verb
gå över
sköta
passa

Alla synonymer går att klicka på.