menu dblex
ha till mål
verb
åsyfta

Alla synonymer går att klicka på.