menu dblex
ha till innebörd
verb
betyda
innebära

Alla synonymer går att klicka på.