menu dblex
ha som konsekvens
verb
innebära
dra med sig
ha i släptåg
involvera
medföra
betyda
sluta med

Alla synonymer går att klicka på.