menu dblex
ha smussel för sig
verb
smussla

Alla synonymer går att klicka på.