menu dblex
ha sin upprinnelse i
verb
härröra

Alla synonymer går att klicka på.