menu dblex
ha sin gång
verb
försiggå
komma
ske
fortskrida

Alla synonymer går att klicka på.