menu dblex
ha röjarskiva
verb
röja
vandalisera
våldgästa

Alla synonymer går att klicka på.