menu dblex
ha rättighet att
verb
äga

Alla synonymer går att klicka på.