menu dblex
ha rättighet
verb

Alla synonymer går att klicka på.