menu dblex
ha något emot
verb
tycka illa vara
misstycka

Alla synonymer går att klicka på.