menu dblex
ha makt över
verb
dominera

Alla synonymer går att klicka på.