menu dblex
ha många järn i elden
verb
vara upptagen
vara vidlyftig

Alla synonymer går att klicka på.