menu dblex
ha i släptåg
verb
dra med sig
innebära
involvera
ha som konsekvens
medföra

Alla synonymer går att klicka på.