menu dblex
ha i sinnet
verb
ämna
tänka
ha för sig
planera
mena
vilja
fundera
ruva
ha något i bakfickan
ha något i hågen

Alla synonymer går att klicka på.