menu dblex
ha huvudet på skaft
verb
ha gott förstånd
vara begåvad
vara klipsk
vara klyftig
vara skärpt

Alla synonymer går att klicka på.