menu dblex
ha herravälde över
verb
ha i sitt våld

Alla synonymer går att klicka på.