menu dblex
ha högtflygande planer
fras
vara uppåtsträvande

Alla synonymer går att klicka på.