menu dblex
ha framtiden för sig
verb
överleva

Alla synonymer går att klicka på.