menu dblex
ha för vana
verb
pläga
bruka

Alla synonymer går att klicka på.