menu dblex
ha för sed
verb
bruka
plåga
pläga

Alla synonymer går att klicka på.