menu dblex
ha för avsikt
verb
ämna
avse
ärna
planera
ha för sig
stå i beråd
ifrågasätta

Alla synonymer går att klicka på.