menu dblex
ha drag som påminner om
verb
erinra

Alla synonymer går att klicka på.